קימות ואורך חיים

חברת "חופש" עוסקת בחינוך סביבתי ואמנות במהלך 16 השנים האחרונות.אנחנו מאמינים כי חוויה פי וחושית מעמיקה את הלמידה ומייצרת סקרנות, ולכן אנחנו מעבירים את המשתתפים חוויה פעילה שלסיכומה תמיד תוצר אישי או קבוצתי.