פרויקטים בקהילה

מגוון סדנאות עם תוצרי בני קיימא לשירות הקהילה.
שיפוץ חללים משותפים, בניית רהיטי קרטון, הפיכת פסולת לספרייה קהילתית ועוד.