אמנות, מיצבים ופעולות בקהילה

אמנות, מיצבים ופעולות בקהילה

יצירת מיצבים ופעולות אמנות בקהילה, תוך שימוש בפסולת ובמבנים קיימים, שיתוף הקהילה ביצירה משותפת הצומחת מתוך המקום ותושביו.

אמנות רחוב המשנה את הצורה בה אנחנו הולכים לגן ולבית הספר, ומצביעה לנו על אפשרויות נוספות בשכונה.

שינוי ולו זמני של השימושים במתקני הרחוב ושטחיו, מתוך מחשבה על עתיד עירוני אחר.

 

מיצב השכונה שלי

סדנה חד פעמית בה נכין מפסולת עץ את השכונה/ישוב שלנו כפי שאנחנו רואים אותו.

או כפי שהיה בעבר, או הצעה לעתיד.

ואת הכל נעמד על הקיר עם שלט ובו נתוני השכונה.

לא רק קיר

שימוש במרחבים עירוניים לא מנוצלים ע"י הפיכתם לגינות אנכיות על קירות, גדרות וגגות.

של מי השטח הזה?

שינוי ייעוד של מרחבים ציבוריים לטובת משתמשי הרחוב וחשיבה מחדש של המרחב הנגיש להם.

אולי יעניינו אתכם גם הסדנאות הבאות: